Met de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012, de verantwoordelijke voor brandveiligheid bij de gebruiker, is de regelgeving rond brandveiligheid gewijzigd. Rampen zoals bij Schiphol, Enschede en Volendam zijn aanleiding geweest voor nieuw inzicht rond dit onderwerp. Met de nieuwe wetgeving toetst de overheid of het aannemelijk is dat de brandveiligheid voldoende is binnen een bedrijf. Het Bouwbesluit heeft als doelstelling het veilig vluchten bij brand en geeft minimale eisen om te komen tot een brandveilig gebruik van een gebouw. Het correct bepalen van de staat van de brandveiligheid is in veel situaties van belang, mede omdat het Bouwbesluit zich in mindere mate richt op het weer in gebruik nemen van het pand na de brand. In enkele gevallen zijn daarom meer maatregelen of voorzieningen nodig dan wettelijk voorgeschreven.

Laat u dan ook goed adviseren over de volgende onderwerpen:

  • Het veilig verblijven in een gebouw en het veilig vluchten uit een gebouw;
  • Het beperken van de schadelast in of aan een gebouw bij brand;
  • Het invullen van continuïteitsprincipes van processen die plaatsvinden in een gebouw en hoe deze maximaal negatief beïnvloed mogen worden bij brand op basis van maatregelen die de kans op brand reduceren en/of het effect van brand reduceren.

Alfatech is, met het nieuwe BMI 2011 certificaat voor het installeren van brandmeldinstallaties, bevoegd om conform het Bouwbesluit brandmeldinstallaties te installeren. Hiermee voldoen wij aan de eisen gesteld in het certificatieschema BMI V3.0. Uiteraard kunnen wij u ook in contact brengen met een kwalitatieve brandveiligheidsadviseur.

mp3 database movie database pdf database