Veiligheid en kwaliteit

Bij Alfatech gaan veiligheid en kwaliteit boven alles. Het zijn thema’s die onderdeel zijn van ons DNA. Onze medewerkers moeten hun werk veilig kunnen doen, de elektrotechnische installaties die we opleveren moeten betrouwbaar zijn en de kwaliteit van onze producten en diensten moet geborgd zijn. Daarom beschikken we over een aantal belangrijke certificeringen. We zien dat niet als een opgave, maar als een vanzelfsprekendheid. Het is een vorm van professionaliteit die bij ons hoort en die onze klanten van Alfatech mogen verwachten.

VCA** – Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers

Alfatech voert vaak werkzaamheden uit in risicovolle omstandigheden. Om ervoor te zorgen dat wij ook in deze situaties veilig werken en om ongevallen te voorkomen, zijn wij als bedrijf VCA**-gecertificeerd. Dit betekent dat wij over een VGM-beheerssysteem beschikken dat voldoet aan de wetgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Onze opdrachtgevers kunnen er hiermee vanuit gaan dat wij met goed opgeleide medewerkers werken, dat we de veiligheidsvoorzieningen voor projecten goed voorbereiden en dat we de juiste gereedschappen en werktuigen gebruiken.

ISO 9001

Om de door ons beloofde kwaliteit te kunnen waarborgen beschikken wij over de ISO 9001-certificering, de internationale norm voor kwaliteit. Ons ISO 9001-systeem zorgt ervoor dat onze processen goed geborgd zijn en dat onze producten en werkwijze voldoen aan de eisen van de opdrachtgever, aan onze eigen kwaliteitseisen en aan de wet- en regelgeving. Met behulp van dit systeem zijn wij in staat om onze processen, producten en diensten continu te verbeteren.

Certificering Brand Meld Installaties (BMI)

Alfatech is gecertificeerd voor het meest recente BMI-schema. Dit betekent dat wij voldoen aan de gestelde criteria volgens het nieuwste CCV-certificatieschema voor brandmeldinstallaties. Wie een brandmeldinstallatie door Alfatech laat ontwerpen en installeren, is verzekerd van een betrouwbare installatie en dat deze voldoet aan de eisen van wetgeving en verzekeraars.

Meer weten over onze certificeringen?

Neem contact op met Wim van Zaanen!

Neem contact op (Nieuwspagina)

BRL 6000

Wij ontwerpen, installeren en beheren installaties. Om de kwaliteit van ons werk te kunnen waarborgen voldoen we aan de BRL 6000. Deze certificering is er speciaal voor de installatietechniek, ons vakgebied. Specifiek voldoen wij aan de BRL 6000-02 (ontwerpen en installeren van middelgrote elektrotechnische installaties tot en met 3 x 80A van bouwwerken, anders dan individuele woningen) en de BRL 6000-03 (ontwerpen en installeren van grote elektrotechnische installaties vanaf 3 x 80A van bouwwerken, anders dan individuele woningen).

BEI-BLS

Alfatech verricht veel werkzaamheden in opdracht van netbeheerders, zoals het verwijderen, verwisselen en plaatsen van meters op elektriciteitsaansluitingen tot en met 3×80 ampère. Dit doen wij voornamelijk bij opstelpunten van telecomaanbieders. Na toetsing door toezichthouder Joulz zijn wij erkend voor de regeling Bedrijfsvoering Elektrische Installaties Laagspanning (BEI-BLS). Deze uniforme regelgeving zorgt voor een veilige bedrijfsvoering in de elektriciteitsvoorzieningssystemen voor laagspanning van Netbeheerders. Met de specifieke toewijzing tot Voldoende Onderricht Persoon Laagspanning Meters (VOP LS-meters) zijn onze medewerkers bevoegd tot het plaatsen en verwisselen van meters in het domein LS-distributie. Daarnaast mogen zij metingen, beproevingen en beperkte bedieningshandelingen uitvoeren in aansluitkasten.

Audits

Naast deze certificeringen vinden er soms audits door onze opdrachtgevers plaats. Daar werken wij graag aan mee. Alfatech hecht veel waarde aan een transparante bedrijfsvoering. Bovendien kunnen we er ook nog eens van leren.

Alfatech voldoet ook aan de eisen van de BEI-BLS regeling, voor het plaatsen van (slimme) meters van energiebedrijven.

Meer weten over onze certificeringen?

Neem contact op met Wim van Zaanen!

Neem contact op (Nieuwspagina)

Werken bij Alfatech

Hi! Ik ben Anne Marie.
Wil je met jouw expertise bij Alfatech aan de slag? Ik help je graag aan een baan binnen ons mooie bedrijf!