Mens en milieu

Uitstekend werkende techniek opleveren. Met dat doel is Alfatech op de wereld. Klanten blij maken, onszelf blij maken. Maar wij zijn ons er sterk van bewust dat we onderdeel zijn van een groter geheel. Van de aarde, van de maatschappij. Daarom dragen we met volle overtuiging bij aan de vitaliteit van mens en milieu.

Geen fossiele brandstoffen

Duurzaamheid heeft de focus bij Alfatech. Onze thuisbasis aan de Valutaboulevard in Amersfoort is ontwikkeld zonder gasaansluiting. En dertig procent van ons stroomverbruik wekken we zelf op met zonnepanelen op ons dak. Dankzij onze wkk-installatie in combinatie met betonkernactivering gebruiken we geen fossiele brandstoffen voor klimaatbeheersing. Dat we in de winter soms een dikkere trui moeten aantrekken, nemen we graag voor lief.

Oog voor milieu: wat doen we nog meer?

»  Alfatech beperkt het gebruik van milieubelastende stoffen in bijvoorbeeld verf, coatings en schoonmaakmiddelen tot een absoluut minimum.
Als er minder of niet belastende alternatieven bestaan, dan gebruiken wij die. Dit moedigen wij ook aan in de keten waarin wij actief zijn;

»  Alfatech minimaliseert de hoeveelheid restafval, door al het afval zoveel mogelijk te scheiden in papier en karton, oud ijzer, TL’s en gloeilampen, accu’s en batterijen, toners en chemisch afval;

»  Moet er een nieuwe auto in het wagenpark van Alfatech komen? Dan kiezen we voor een auto met een groen label. Bovendien krijgen onze medewerkers regelmatig tips en adviezen voor zuinig rijden.

Welbevinden van de mens

De hierboven genoemde basismaatregelen vinden wij normaal. Ze vormen ons vertrekpunt. Minstens zo belangrijk vinden we het welbevinden van de mens. Dat van onze eigen mensen, maar ook dat van de mensen waarmee we samenwerken.

Wil je weten wat wij nog meer doen?

Neem contact op met Jurgen van der Borght!

Neem contact op (Nieuwspagina)

Wat vragen we van ze? Is dat acceptabel? Wij zijn geen continu-bedrijf. Gaan niet 24/7 door. Wij gaan voor duurzame inzetbaarheid. Een goede balans tussen werk en privé is daarbij essentieel. Voldoende ontspanning ook. Daar houden wij rekening mee. Want vitale medewerkers zijn gelukkiger én productiever op de werkvloer.

Lokale én mondiale ambassadeur

Midden in de wereld staan betekent voor Alfatech ook dat we maatschappelijke initiatieven ondersteunen. Zo zijn we ambassadeur van Oxfam Novib, een wereldwijd opererende organisatie die uitgaat van de kracht van de mensen in de strijd tegen armoede. Met ons verdienvermogen helpen we graag mensen die het minder hebben.

Ook in onze eigen omgeving zijn we actief. Met Alfatech zijn we immers onderdeel van de mooie regio Amersfoort, waar we ons thuis voelen. We sponsoren sportverenigingen en lokale initiatieven. Opdat deze regio nóg een beetje mooier wordt.

Wil je weten wat wij nog meer doen?

Neem contact op met Jurgen van der Borght!

Neem contact op (Nieuwspagina)

Werken bij Alfatech

Hi! Ik ben Anne Marie.
Wil je met jouw expertise bij Alfatech aan de slag? Ik help je graag aan een baan binnen ons mooie bedrijf!