Certificeringen

Home / Over ons / Certificeringen
Veiligheid en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Om te garanderen dat onze medewerkers veilig werken, dat we veilige elektrotechnische installaties opleveren, dat onze gereedschappen risicoloos functioneren en dat de kwaliteit van onze producten en diensten geborgd is, beschikken we over en aantal belangrijke certificeringen.
VCA** – Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist voor Hoofdaannemers
Alfatech voert vaak werkzaamheden uit waarbij sprake is van een verhoogd risico of van risicovolle omstandigheden. Om ervoor te zorgen dat wij ook in deze situaties veilig werken en om ongevallen te voorkomen zijn wij als bedrijf VCA**-gecertificeerd. Dit houdt in dat wij over een VGM-beheerssysteem beschikken dat voldoet aan de Europese normen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Onze opdrachtgevers kunnen er hiermee vanuit gaan dat wij met goed opgeleide medewerkers werken, dat de veiligheidsvoorzieningen voor projecten goed worden voorbereid en dat de juiste gereedschappen en werktuigen worden gebruikt.
ISO9001
Kwaliteit is bij Alfatech van groot belang. Om de beloofde kwaliteit te kunnen waarborgen beschikken wij over de ISO9001-certificering, de internationale norm voor kwaliteit. Ons ISO9001-systeem zorgt ervoor dat onze processen goed geborgd zijn en dat onze producten en werkwijze voldoen aan de eisen van de opdrachtgever, aan onze eigen kwaliteitseisen en aan de wet- en regelgeving. Met behulp van dit systeem zijn wij in staat om onze processen, producten en diensten continu te verbeteren.
Certificering Brand Meld Installaties
Alfatech is gecertificeerd voor het meest recente BMI schema. Dit houdt in dat wij voldoen aan de gestelde criteria volgens het nieuwste CCV-certificatieschema voor brandmeldinstallaties. Als u uw brandmeldinstallatie door Alfatech laat ontwerpen en installeren, bent u niet alleen verzekerd van een betrouwbare installatie, maar ook dat deze voldoet aan de eisen van wetgeving en verzekeraars.
CVT – Certificaat van Toezicht
Door in het bezit te zijn van het Certificaat van Toezicht is Alfatech gecertificeerd om elektrotechnische veiligheidskeuringen uit te voeren (EVK-inspecties), welke door de Inspectie SZW erkend worden. Alfatech borgt hiermee dat zij op een veilige en kwalitatief juiste wijze uw laagspanningsinstallaties controleren. Zo weet u als opdrachtgever zeker dat u voldoet aan de wettelijke eisen en de eisen van uw verzekeraar.
mp3 database movie database pdf database