Midden in de wereld

Home / Over ons / Midden in de wereld

Hoge kwaliteit, bewuste duurzaamheid

De mensen van Alfatech zijn zich zeer bewust van hun plaats in de maatschappij. Alfatech zet in op een bedrijfsvoering die natuurlijk goed rendement oplevert, maar niet ten koste van alles. De toekomst is altijd in het vizier: de toekomst van het bedrijf en de medewerkers, van economie en werkgelegenheid en van natuur en milieu. Daarom is er continu focus op kwaliteit, milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Bewust gebruik
Alfatech beperkt het gebruik van milieubelastende stoffen in bijvoorbeeld verf, coatings en schoonmaakmiddelen tot een absoluut minimum. Als er minder of niet belastende alternatieven bestaan, dan gebruiken wij die.
Bewust weggooien
Alfatech minimaliseert de hoeveelheid restafval, door al het afval zoveel mogelijk te scheiden in papier en karton, oud ijzer, TL’s en gloeilampen, accu’s en batterijen, toners en chemisch afval
Bewust zuinig
Voor vrijwel elke nieuwe auto in het wagenpark kiest Alfatech een auto met een groen label. Bovendien krijgen de medewerkers regelmatig tips en adviezen voor zuinig rijden. Ook bij de aanschaf van apparatuur is het energieverbruik een criterium.
Bij de bouw van het huidige pand heeft Alfatech bewuste keuzes gemaakt rond duurzaamheid:

  • Zeer goede isolatie door hoogwaardige bouwmaterialen
  • Geen fossiele brandstoffen voor klimaatbeheersing; gebruik van een wkk-installatie in combinatie met betonkernactivering en een CO2-neutraal Bio CV.
  • Inkoop van 100% groene stroom en sinds 2011 ook deels zelf stroomopwekking met zonnepanelen
Maatschappelijk betrokken

Alfatech staat midden in de wereld, zowel lokaal als internationaal, met grote en kleine stappen:

  • Alfatech steunt Oxfam Novib, een wereldwijd opererende organisatie die uitgaat van de kracht van de mensen in de strijd tegen armoede.
  • Bij Alfatech drinken we Fair Trade koffie, omdat we bij alles wat we inkopen, rekening houden met mens en milieu
Hoge kwaliteit

U weet graag zeker dat uw dienstverlener voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Daarom hebben wij certificeringen van ISO9001:2008, VCA** en Dekra. Onze interne kwaliteitsmanager houdt de processen voortdurend in de gaten, met ondersteuning van een externe kwaliteit-, arbo- en milieuexpert.

Geïnteresseerd in ons laatste nieuws?
mp3 database movie database pdf database