Wij begrijpen het als geen ander dat jij op de hoogte wil blijven over wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt. Dit privacy statement beschrijft het beleid voor het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens. Verder geeft dit privacy statement antwoord op wat jouw rechten zijn.

Vanuit Alfatech vinden wij het belangrijk dat je privacy gewaarborgd is. Persoonlijke en/of zakelijke informatie die je als bezoeker achterlaat op onze website behandelen wij vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij stellen nooit zomaar je persoonsgegevens aan een externe partij ter beschikking, tenzij wij de klant in eerdere overeenkomsten hebben geïnformeerd, wij door de klant zijn geautoriseerd of er een wettelijke verplichting bestaat om persoonsgegevens te verstrekken. Wij respecteren de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • naam
 • bedrijfsgegevens
 • cv
 • e-mailadres
 • IBAN
 • NAW-gegevens
 • informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier
 • motivatiebrief
 • naam
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites
 • telefoonnummer

Doeleinden

Alfatech Holding B.V. verzamelt deze persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Daarnaast verzamelen wij persoonsgegevens indien je via de website een vraag stelt of contact opneemt en bij een bezoek aan Alfatech Holding B.V. evenementen en activiteiten. Indien je klant bent of wordt bij Alfatech Holding B.V. hebben wij je gegevens uiteraard nodig ten behoeve van onze (financiële) administratie. Daarnaast worden alle bovengenoemde gegevens tevens gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van de dienstverlening en activiteiten van Alfatech Holding B.V.. Ook verwerken wij gegevens om onze website te verbeteren.

Verstrekking aan derden

Alfatech Holding B.V. zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst of project uit te voeren. Alfatech Holding B.V. zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst en hier toestemming voor is.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een verwerkersovereenkomst) voor dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Profilering en Cookies

Wij combineren jouw persoonsgegevens met elkaar, om jou de beste online ervaring te kunnen bieden. Door jouw gegevens te combineren kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content op de verschillende websites tonen, die aansluiten bij jouw interesses en zoekgeschiedenis. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen. Zo wordt er voorkomen dat jij content of aanbiedingen op de verschillende websites te zien krijgt, die voor jou minder interessant zijn.

Mede voor het combineren en verzamelen van persoonsgegevens gebruiken wij cookies. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over deze cookies.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Links van derden

Op de website van Alfatech Holding B.V. zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Alfatech Holding B.V. is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Als betrokkene heb je het recht om verzamelde persoonsgegevens in te zien te wijzigen of te laten verwijderen. Mocht je van dit recht gebruik willen maken dan kan je je verzoek richten aan Alfatech Holding B.V. Dat kan per e-mail via ict@alfatech.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mochten we er desondanks toch niet samen uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in de dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Amersfoort, februari 2019

Werken bij Alfatech

Hi! Ik ben Anne Marie.
Wil je met jouw expertise bij Alfatech aan de slag? Ik help je graag aan een baan binnen ons mooie bedrijf!