Installatieveiligheid

Home / Technische aanneming / Installatieveiligheid
Kies voor een veilige werkomgeving. Een veilige werkomgeving is van grote invloed op het succes van uw organisatie.
De installatieveiligheidsinspecties van Alfatech

Bedrijfsprocessen: u ziet ze graag zo efficiënt en effectief mogelijk verlopen. Een optimaal functionerende technische installatie is daarin van groot belang. Daarvoor bent u bij Alfatech aan het juiste adres. Maar wij gaan verder. Zo vinden wij het namelijk erg belangrijk dat onze installaties niet alleen optimaal functioneren, maar ook veilig zijn. En blijven. Immers, een veilige werkomgeving is van grote invloed op het succes van uw organisatie. Onze installatieveiligheidsinspecties zijn gericht op het creëren van optimale werkomstandigheden voor u, uw medewerkers, uw gasten of bezoekers.

Vlekkeloze oplevering met NEN1010

Alfatech streeft naar een vlekkeloze oplevering van al haar installaties. Daarin gaat onze aandacht niet alleen uit naar de werking van de installatie zélf: al onze technische installaties worden ook aan een opleverveiligheidsinspectie onderworpen. In deze inspecties hanteren wij de NEN1010 norm. In het Bouwbesluit is wettelijk vastgesteld dat een laagspanningsinstallatie bij oplevering moet voldoen aan deze NEN1010 norm. Daarom is de inspectie opgenomen in het standaard opleveringsproces van Alfatech. In onze rapportage wordt de kwaliteit van de veiligheid beschreven en geborgd.

Wij voeren een nulmeting uit, brengen risico’s in kaart en doen aanbevelingen indien er verbeterpunten zijn.
Veiligheidsinspecties van bestaande situaties

De Arbowet schrijft een veilige werkomgeving voor u en uw medewerkers voor. Dat geldt niet alleen bij oplevering van een installatie, maar ook als die reeds een tijd in gebruik is. Het is dus zinvol uw bestaande technische installatie in kaart te brengen. Alfatech verzorgt desgevraagd een installatieveiligheidsinspectie volgens de procedure NEN3140, met uitzondering van situaties waarbij een installatieverantwoordelijke aanwezig is. Is deze niet aanwezig, dan stelt Alfatech, in samenspraak met de opdrachtgever, een lijst samen van situaties en installaties die geïnspecteerd dienen te worden. Regelmatig wordt in deze lijst ook noodverlichting (NEN1838) en brandveiligheid (NEN2535/2575) opgenomen. Wij voeren een nulmeting uit, brengen risico’s in kaart en doen aanbevelingen indien er verbeterpunten zijn. Alle bevindingen worden gebundeld in een rapport dat voldoet aan alle wettelijk gestelde eisen.

Wat komt er kijken bij een installatieveiligheidsinspectie?

Al hanteren we internationaal gestelde normen, we kennen geen standaard werkwijze. De reden daarvoor is simpel: er zijn geen twee technische installaties hetzelfde. Elke situatie vraagt om een specifieke aanpak. Zo kan een thermografisch onderzoek een nuttige toevoeging zijn. In dergelijke gevallen werken we samen met onze zusterorganisatie Impromet.

Wilt u meer weten over ons opleveringsniveau en de daarbij uitgevoerde installatieveiligheidsinspecties? Wilt u weten hoe veilig uw bestaande technische installatie is. Wij komen graag een kijkje nemen. Ons eerste bezoek is geheel kosteloos en vrijblijvend, dus neem gerust contact met ons op.

Hoe veilig zijn uw installaties?
mp3 database movie database pdf database